Azusa (Koto)

2003Kyoto_01
あづさ(別名:琴) | 2004 | 33 × 24 cm